Từ khóa tìm kiếm: phê bình cán bộ không tham gia giải quyết khiếu nại của dân

Bí thư Đinh La Thăng: "Ông nào không giải quyết việc dân thì phê bình"
Bí thư Đinh La Thăng: "Ông nào không giải quyết việc dân thì phê bình"

Theo ông Đinh La Thăng, không chỉ mỗi ĐBQH tiếp công dân mà cần phải có sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành có liên quan. 

Bí thư Đinh La Thăng: "Ông nào không giải quyết việc dân thì phê bình"

Bí thư Đinh La Thăng: "Ông nào không giải quyết việc dân thì phê bình"

Theo ông Đinh La Thăng, không chỉ mỗi ĐBQH tiếp công dân mà cần phải có sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành có liên quan.