Từ khóa tìm kiếm: phi công mất năng lực điều khiển

Phi công ngủ quên, máy bay Australia bay quá điểm đến gần 50 km
Phi công ngủ quên, máy bay Australia bay quá điểm đến gần 50 km

VOV.VN - Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) đã mở cuộc điều tra sau sự cố phi công ngủ gật, cho máy bay bay quá điểm đến khoảng 46km.

Phi công ngủ quên, máy bay Australia bay quá điểm đến gần 50 km

Phi công ngủ quên, máy bay Australia bay quá điểm đến gần 50 km

VOV.VN - Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) đã mở cuộc điều tra sau sự cố phi công ngủ gật, cho máy bay bay quá điểm đến khoảng 46km.