Từ khóa tìm kiếm: phiên chợ sâm Ngọc Linh

Phiên chợ sâm Ngọc Linh: Bán 27kg sâm củ thu về gần 2,3 tỷ đồng

VOV.VN - Phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 18 năm nay đã bán ra tổng cộng 27kg sâm củ và thu về số tiền gần 2,3 tỷ đồng.

Thu 2,9 tỷ đồng từ phiên chợ sâm Ngọc Linh đầu năm

Phiên chợ thu về gần 3,2 tỷ đồng, trong đó riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 32 kg, thu về gần 2,9 tỷ đồng.