Từ khóa tìm kiếm: Phiên họp chuẩn bị Hội nghị APPF 26

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp chuẩn bị Hội nghị APPF - 26
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp chuẩn bị Hội nghị APPF - 26

VOV.VN - Tại phiên họp, các Tiểu ban lễ tân, hậu cần, thông tin, tuyên truyền, y tế… báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về tiến độ công việc chuẩn bị cho hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp chuẩn bị Hội nghị APPF - 26

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp chuẩn bị Hội nghị APPF - 26

VOV.VN - Tại phiên họp, các Tiểu ban lễ tân, hậu cần, thông tin, tuyên truyền, y tế… báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về tiến độ công việc chuẩn bị cho hội nghị.