Từ khóa tìm kiếm: phiên họp thứ 11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.