Từ khóa tìm kiếm: Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Ông Hoàng Giang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai
Ông Hoàng Giang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

VOV.VN - Ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Ông Hoàng Giang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Ông Hoàng Giang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

VOV.VN - Ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Ông Hầu A Lềnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc
Ông Hầu A Lềnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức vụ Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Tây Bắc.

Ông Hầu A Lềnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Ông Hầu A Lềnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức vụ Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Tây Bắc.