Từ khóa tìm kiếm: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự IPu 26

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU 136 tại Bangladesh
Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU 136 tại Bangladesh

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã tham dự lễ khai mạc. 

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU 136 tại Bangladesh

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU 136 tại Bangladesh

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã tham dự lễ khai mạc.