Từ khóa tìm kiếm: Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Công bố quyết định phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Hai Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nghỉ hưu theo chế độ

VOV.VN - HĐND tỉnh Nghệ An vừa thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm các ông Lê Minh Thông và Huỳnh Thanh Điền được nghỉ hưu theo chế độ.