Từ khóa tìm kiếm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Thái Bình khẳng định bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh đúng quy trình
Thái Bình khẳng định bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh đúng quy trình

VOV.VN -Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình khẳng định, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Thận qua từng thời kỳ đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Thái Bình khẳng định bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh đúng quy trình

Thái Bình khẳng định bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh đúng quy trình

VOV.VN -Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình khẳng định, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Thận qua từng thời kỳ đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương.