Từ khóa tìm kiếm: phòng giáo dục đào tạo hòa vang

Đà Nẵng: Không cắt giảm chỉ tiêu biên chế ngành Giáo dục
Đà Nẵng: Không cắt giảm chỉ tiêu biên chế ngành Giáo dục

VOV.VN - Hiện nay, TP Đà Nẵng không cắt giảm biên chế đối với ngành Giáo dục mà còn phải tăng thêm chỉ tiêu để đáp ứng nhu cầu giảng dạy.

Đà Nẵng: Không cắt giảm chỉ tiêu biên chế ngành Giáo dục

Đà Nẵng: Không cắt giảm chỉ tiêu biên chế ngành Giáo dục

VOV.VN - Hiện nay, TP Đà Nẵng không cắt giảm biên chế đối với ngành Giáo dục mà còn phải tăng thêm chỉ tiêu để đáp ứng nhu cầu giảng dạy.