Từ khóa tìm kiếm: Phòng Lao động thương binh và xã hội TP. Lạng Sơn

Khám, chữa bệnh cho 500 đối tượng chính sách ở Lạng Sơn
Khám, chữa bệnh cho 500 đối tượng chính sách ở Lạng Sơn

VOV.VN - Trong ngày 20-21/7, Phòng Lao động thương binh và xã hội TP. Lạng Sơn tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho gần 500 đối tượng chính sách.

Khám, chữa bệnh cho 500 đối tượng chính sách ở Lạng Sơn

Khám, chữa bệnh cho 500 đối tượng chính sách ở Lạng Sơn

VOV.VN - Trong ngày 20-21/7, Phòng Lao động thương binh và xã hội TP. Lạng Sơn tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho gần 500 đối tượng chính sách.