Từ khóa tìm kiếm: Phong Nha-Kẻ Bàng

Người dân trao 2 con khỉ vàng quý hiếm cho kiểm lâm
Người dân trao 2 con khỉ vàng quý hiếm cho kiểm lâm

Các bác sĩ thú y của trung tâm Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình) đang tích cực chăm sóc cho 2 con khỉ vàng.

Người dân trao 2 con khỉ vàng quý hiếm cho kiểm lâm

Người dân trao 2 con khỉ vàng quý hiếm cho kiểm lâm

Các bác sĩ thú y của trung tâm Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình) đang tích cực chăm sóc cho 2 con khỉ vàng.