Từ khóa tìm kiếm: phong trào phản chiến

Triển lãm về làn sóng phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam
Triển lãm về làn sóng phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam

Hơn 400 hình ảnh, tài liệu được giới thiệu trong triển lãm đã gửi đến công chúng thông điệp về hòa bình, hữu nghị.

Triển lãm về làn sóng phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam

Triển lãm về làn sóng phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam

Hơn 400 hình ảnh, tài liệu được giới thiệu trong triển lãm đã gửi đến công chúng thông điệp về hòa bình, hữu nghị.

Vĩnh biệt Tom Hayden - Nhà hoạt động phản đối chiến tranh Việt Nam
Vĩnh biệt Tom Hayden - Nhà hoạt động phản đối chiến tranh Việt Nam

Tom Hayden - một trong những người bạn Mỹ hoạt động tích cực vì Việt Nam và phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, đã qua đời.

Vĩnh biệt Tom Hayden - Nhà hoạt động phản đối chiến tranh Việt Nam

Vĩnh biệt Tom Hayden - Nhà hoạt động phản đối chiến tranh Việt Nam

Tom Hayden - một trong những người bạn Mỹ hoạt động tích cực vì Việt Nam và phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, đã qua đời.