Từ khóa tìm kiếm: phụ nữ Khmer

Phụ nữ Khmer nói không với rác thải nhựa dùng một lần
Phụ nữ Khmer nói không với rác thải nhựa dùng một lần

VOV.VN - Dùng giỏ nhựa thay túi ni-lon đã đóng góp tích cực trong việc xây dựng và hình thành ý thức tự giác bảo vệ môi trường.

Phụ nữ Khmer nói không với rác thải nhựa dùng một lần

Phụ nữ Khmer nói không với rác thải nhựa dùng một lần

VOV.VN - Dùng giỏ nhựa thay túi ni-lon đã đóng góp tích cực trong việc xây dựng và hình thành ý thức tự giác bảo vệ môi trường.