Từ khóa tìm kiếm: phụ nữ sống lâu hơn đàn ông

Hình ảnh hài hước cho thấy vì sao phụ nữ sống lâu hơn đàn ông
Hình ảnh hài hước cho thấy vì sao phụ nữ sống lâu hơn đàn ông

VOV.VN - Hình ảnh những công việc mạo hiểm, những quy tắc mà họ phá vỡ... khiến đàn ông có tuổi thọ thấp hơn phụ nữ.

Hình ảnh hài hước cho thấy vì sao phụ nữ sống lâu hơn đàn ông

Hình ảnh hài hước cho thấy vì sao phụ nữ sống lâu hơn đàn ông

VOV.VN - Hình ảnh những công việc mạo hiểm, những quy tắc mà họ phá vỡ... khiến đàn ông có tuổi thọ thấp hơn phụ nữ.

Xem những ảnh này đừng hỏi tại sao phụ nữ sống lâu hơn đàn ông
Xem những ảnh này đừng hỏi tại sao phụ nữ sống lâu hơn đàn ông

VOV.VN - Những hình ảnh có phần hài hước này lại là đáp án của câu hỏi vì sao phụ nữ sống lâu hơn đàn ông.

Xem những ảnh này đừng hỏi tại sao phụ nữ sống lâu hơn đàn ông

Xem những ảnh này đừng hỏi tại sao phụ nữ sống lâu hơn đàn ông

VOV.VN - Những hình ảnh có phần hài hước này lại là đáp án của câu hỏi vì sao phụ nữ sống lâu hơn đàn ông.

Đây là lý do khiến các chàng...yểu mệnh
Đây là lý do khiến các chàng...yểu mệnh

VOV.VN -Không còn nghi ngờ gì nữa, đằng sau những hình ảnh này thì từ "rủi ro" có lẽ là tên đệm của những người đàn ông.

Đây là lý do khiến các chàng...yểu mệnh

Đây là lý do khiến các chàng...yểu mệnh

VOV.VN -Không còn nghi ngờ gì nữa, đằng sau những hình ảnh này thì từ "rủi ro" có lẽ là tên đệm của những người đàn ông.