Từ khóa tìm kiếm: phụ nữ tham chính

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3: Thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị
Ngày quốc tế phụ nữ 8/3: Thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị

VOV.VN - Trong những nhiệm kỳ gần đây, tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo hay có mặt trong các cơ quan quyền lực Nhà nước ngày càng cao, đặc biệt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội.

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3: Thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3: Thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị

VOV.VN - Trong những nhiệm kỳ gần đây, tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo hay có mặt trong các cơ quan quyền lực Nhà nước ngày càng cao, đặc biệt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội.

Phụ nữ tham chính: Cả gập ghềnh lẫn chông gai
Phụ nữ tham chính: Cả gập ghềnh lẫn chông gai

VOV.VN - Chị em cần sự ủng hộ nhiều hơn nữa bằng những quan điểm, chính sách mang tính "cởi trói", cả trong tư duy lẫn thực tế.

Phụ nữ tham chính: Cả gập ghềnh lẫn chông gai

Phụ nữ tham chính: Cả gập ghềnh lẫn chông gai

VOV.VN - Chị em cần sự ủng hộ nhiều hơn nữa bằng những quan điểm, chính sách mang tính "cởi trói", cả trong tư duy lẫn thực tế.