Từ khóa tìm kiếm: phương án cổ phần hóa

Duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, giá IPO 10.000 đồng/cổ phần
Duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, giá IPO 10.000 đồng/cổ phần

VOV.VN - Thủ tướng vừa ra quyết định duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, với giá khởi điểm IPO là 10.000 đồng/cổ phần.

Duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, giá IPO 10.000 đồng/cổ phần

Duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, giá IPO 10.000 đồng/cổ phần

VOV.VN - Thủ tướng vừa ra quyết định duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, với giá khởi điểm IPO là 10.000 đồng/cổ phần.

Kiểm toán và xử lý các vấn đề tài chính đối với Vinafood 2
Kiểm toán và xử lý các vấn đề tài chính đối với Vinafood 2

VOV.VN - Kiểm toán Nhà nước hoàn thành kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính đối của Vinafood 2 trước ngày 1/12/2016.

Kiểm toán và xử lý các vấn đề tài chính đối với Vinafood 2

Kiểm toán và xử lý các vấn đề tài chính đối với Vinafood 2

VOV.VN - Kiểm toán Nhà nước hoàn thành kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính đối của Vinafood 2 trước ngày 1/12/2016.

Sớm trình phương án cổ phần hóa TCty Lương thực miền Nam
Sớm trình phương án cổ phần hóa TCty Lương thực miền Nam

VOV.VN - Tổng công ty Lương thực miền Nam đang khẩn trương thoái vốn nhà nước và sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa.

Sớm trình phương án cổ phần hóa TCty Lương thực miền Nam

Sớm trình phương án cổ phần hóa TCty Lương thực miền Nam

VOV.VN - Tổng công ty Lương thực miền Nam đang khẩn trương thoái vốn nhà nước và sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa.

Thoái vốn gần 2.900 tỷ đồng tại các tập đoàn, tổng công ty
Thoái vốn gần 2.900 tỷ đồng tại các tập đoàn, tổng công ty

VOV.VN - Trong 7 tháng qua đã có 43 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 6 Tổng công ty.

Thoái vốn gần 2.900 tỷ đồng tại các tập đoàn, tổng công ty

Thoái vốn gần 2.900 tỷ đồng tại các tập đoàn, tổng công ty

VOV.VN - Trong 7 tháng qua đã có 43 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 6 Tổng công ty.