Từ khóa tìm kiếm: phương án đầu tư

Nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng làm đường bộ cao tốc Bắc - Nam
Nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng làm đường bộ cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam.

Nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng làm đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng làm đường bộ cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam.

Nghiêm cấm giữ lại trụ sở cũ khi có trụ sở mới
Nghiêm cấm giữ lại trụ sở cũ khi có trụ sở mới

Các cơ quan, đơn vị phải bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Bộ Tài chính để quyết định xử lý theo thẩm quyền.

Nghiêm cấm giữ lại trụ sở cũ khi có trụ sở mới

Nghiêm cấm giữ lại trụ sở cũ khi có trụ sở mới

Các cơ quan, đơn vị phải bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Bộ Tài chính để quyết định xử lý theo thẩm quyền.