Từ khóa tìm kiếm: phuong an nhan su

Bộ Chính trị  làm việc với 37 tỉnh, thành về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ
Bộ Chính trị làm việc với 37 tỉnh, thành về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ

VOV.VN - Bộ Chính trị đã làm việc với 37/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, cho ý kiến vào văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị  làm việc với 37 tỉnh, thành về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ

Bộ Chính trị làm việc với 37 tỉnh, thành về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ

VOV.VN - Bộ Chính trị đã làm việc với 37/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, cho ý kiến vào văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1
Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1

VOV.VN - Đảng ủy Quân khu 1 đã làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 về văn kiện, phương án nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội.

Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1

Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1

VOV.VN - Đảng ủy Quân khu 1 đã làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 về văn kiện, phương án nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội.

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của 10 Tỉnh ủy
Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của 10 Tỉnh ủy

VOV.VN - Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ 10 Tỉnh uỷ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ.

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của 10 Tỉnh ủy

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của 10 Tỉnh ủy

VOV.VN - Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ 10 Tỉnh uỷ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ.