Từ khóa tìm kiếm: phương án tăng lương

Lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng từ 180.000 – 250.000 đồng
Lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng từ 180.000 – 250.000 đồng

VOV.VN -Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức lương tối thiểu vùng năm 2017 bình quân chung tăng 7,3% so với năm 2016.

Lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng từ 180.000 – 250.000 đồng

Lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng từ 180.000 – 250.000 đồng

VOV.VN -Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức lương tối thiểu vùng năm 2017 bình quân chung tăng 7,3% so với năm 2016.

Chốt phương án tăng lương tối thiểu 2017 là 7,3%
Chốt phương án tăng lương tối thiểu 2017 là 7,3%

VOV.VN -Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 để trình Chính phủ với mức đề xuất tăng chỉ 7,3%.

Chốt phương án tăng lương tối thiểu 2017 là 7,3%

Chốt phương án tăng lương tối thiểu 2017 là 7,3%

VOV.VN -Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 để trình Chính phủ với mức đề xuất tăng chỉ 7,3%.

Sẽ trình phương án tăng lương vào tháng 3/2016
Sẽ trình phương án tăng lương vào tháng 3/2016

VOV.VN - Chính phủ sẽ tiếp tục tính toán các phương án cân đối ngân sách và sẽ trình Quốc hội phương án và thời điểm tăng lương vào tháng 3/2016.

Sẽ trình phương án tăng lương vào tháng 3/2016

Sẽ trình phương án tăng lương vào tháng 3/2016

VOV.VN - Chính phủ sẽ tiếp tục tính toán các phương án cân đối ngân sách và sẽ trình Quốc hội phương án và thời điểm tăng lương vào tháng 3/2016.

Thu hẹp khoảng cách thu nhập bằng cách nào?
Thu hẹp khoảng cách thu nhập bằng cách nào?

VOV.VN -Chương trình thời sự sáng nay có bình luận: Thu hẹp khoảng cách thu nhập bằng cách nào?

Thu hẹp khoảng cách thu nhập bằng cách nào?

Thu hẹp khoảng cách thu nhập bằng cách nào?

VOV.VN -Chương trình thời sự sáng nay có bình luận: Thu hẹp khoảng cách thu nhập bằng cách nào?

Tăng lương 2015: Vẫn chưa bố trí được nguồn
Tăng lương 2015: Vẫn chưa bố trí được nguồn

VOV.VN - Dự toán thu ngân sách nhà nước sẽ vượt 9% nhưng mức vượt này sẽ dùng để bù kinh phí thực hiện an sinh xã hội, trả nợ…

Tăng lương 2015: Vẫn chưa bố trí được nguồn

Tăng lương 2015: Vẫn chưa bố trí được nguồn

VOV.VN - Dự toán thu ngân sách nhà nước sẽ vượt 9% nhưng mức vượt này sẽ dùng để bù kinh phí thực hiện an sinh xã hội, trả nợ…