Từ khóa tìm kiếm: phương án thi

Thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2016: Nên bỏ điểm sàn đại học?
Thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2016: Nên bỏ điểm sàn đại học?

VOV.VN -Ngoài ra, sang năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên ôm đồm tất cả các khâu như hiện nay mà nên giao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường .

Thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2016: Nên bỏ điểm sàn đại học?

Thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2016: Nên bỏ điểm sàn đại học?

VOV.VN -Ngoài ra, sang năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên ôm đồm tất cả các khâu như hiện nay mà nên giao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường .