Từ khóa tìm kiếm: phương mai kết hôn

Phương Mai đáp trả tin đồn cưới chạy bầu, lấy chồng ngoại quốc đại gia
Phương Mai đáp trả tin đồn cưới chạy bầu, lấy chồng ngoại quốc đại gia

VOV.VN - Xung quanh chuyện MC Phương Mai kết hôn, có rất nhiều tin đồn như cô "cưới chạy bầu" hay chồng cô là đại gia ngoại quốc.

Phương Mai đáp trả tin đồn cưới chạy bầu, lấy chồng ngoại quốc đại gia

Phương Mai đáp trả tin đồn cưới chạy bầu, lấy chồng ngoại quốc đại gia

VOV.VN - Xung quanh chuyện MC Phương Mai kết hôn, có rất nhiều tin đồn như cô "cưới chạy bầu" hay chồng cô là đại gia ngoại quốc.