Từ khóa tìm kiếm: phường xoan

Xuân về nghe hát Xoan trên đất Tổ
Xuân về nghe hát Xoan trên đất Tổ

VOV.VN -Mỗi độ xuân về, không khí đón Tết, vui Xuân tại các phường xoan Phú Thọ lại thêm rộn ràng. 

Xuân về nghe hát Xoan trên đất Tổ

Xuân về nghe hát Xoan trên đất Tổ

VOV.VN -Mỗi độ xuân về, không khí đón Tết, vui Xuân tại các phường xoan Phú Thọ lại thêm rộn ràng.