Từ khóa tìm kiếm: Putin trả lời họp báo

Điểm lại những vấn đề nóng trong cuộc họp báo của Tổng thống Nga Putin
Điểm lại những vấn đề nóng trong cuộc họp báo của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Trong gần 4 giờ đồng hồ, nhiều vấn đề nóng về tình hình kinh tế - xã hội của Nga, cũng như về tình hình quốc tế đã được Tổng thống Putin đề cập. 

Điểm lại những vấn đề nóng trong cuộc họp báo của Tổng thống Nga Putin

Điểm lại những vấn đề nóng trong cuộc họp báo của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Trong gần 4 giờ đồng hồ, nhiều vấn đề nóng về tình hình kinh tế - xã hội của Nga, cũng như về tình hình quốc tế đã được Tổng thống Putin đề cập. 

Tổng thống Putin: “Nga cần trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới”
Tổng thống Putin: “Nga cần trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới”

VOV.VN - Trong cuộc họp báo lớn thường niên lần thứ 14, Tổng thống Nga Putin khẳng định mục tiêu đưa nước Nga trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.

Tổng thống Putin: “Nga cần trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới”

Tổng thống Putin: “Nga cần trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới”

VOV.VN - Trong cuộc họp báo lớn thường niên lần thứ 14, Tổng thống Nga Putin khẳng định mục tiêu đưa nước Nga trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.