Từ khóa tìm kiếm: QN - 6299

Thót tim nhìn cảnh du khách hoảng loạn lao xuống biển ở Tuần Châu
Thót tim nhìn cảnh du khách hoảng loạn lao xuống biển ở Tuần Châu

VOV.VN - Tàu du lịch bùng cháy dữ dội, đối diện với ‘giặc lửa’, hàng chục du khách hoảng loạn nhảy xuống biển thoát thân.

Thót tim nhìn cảnh du khách hoảng loạn lao xuống biển ở Tuần Châu

Thót tim nhìn cảnh du khách hoảng loạn lao xuống biển ở Tuần Châu

VOV.VN - Tàu du lịch bùng cháy dữ dội, đối diện với ‘giặc lửa’, hàng chục du khách hoảng loạn nhảy xuống biển thoát thân.