Từ khóa tìm kiếm: quá tải giao thông

Quá tải giao thông đường thủy ở Tiền Giang

VOV.VN - Hệ thống sông rạch ở tỉnh Tiền Giang đang bộc lộ những bất cập, chưa phát huy hết vai trò, khả năng phục vụ con người.

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

VOV.VN - Hà Nội vẫn đứng trước nhiều thách thức như gia tăng dân số, hạ tầng đô thị, giao thông quá tải.