Từ khóa tìm kiếm: quân đội Mỹ

Ảnh: Lính dù Mỹ phô diễn kỹ năng đổ bộ tấn công đáng sợ
Ảnh: Lính dù Mỹ phô diễn kỹ năng đổ bộ tấn công đáng sợ

VOV.VN - Lính dù Mỹ là lực lượng chuyên tiếp cận, tấn công mục tiêu nằm sâu trong lòng địch. Kỹ năng đổ bộ của họ vì thế rất đáng sợ.

Ảnh: Lính dù Mỹ phô diễn kỹ năng đổ bộ tấn công đáng sợ

Ảnh: Lính dù Mỹ phô diễn kỹ năng đổ bộ tấn công đáng sợ

VOV.VN - Lính dù Mỹ là lực lượng chuyên tiếp cận, tấn công mục tiêu nằm sâu trong lòng địch. Kỹ năng đổ bộ của họ vì thế rất đáng sợ.