Từ khóa tìm kiếm: quan hệ đặc biệt việt lào

Thủ tướng: Đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt - Lào
Thủ tướng: Đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt - Lào

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về quan hệ truyền thống đặc biệt Việt - Lào.

Thủ tướng: Đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Thủ tướng: Đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt - Lào

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về quan hệ truyền thống đặc biệt Việt - Lào.

Quan hệ gần gũi Việt Nam-Lào là tài sản vô giá
Quan hệ gần gũi Việt Nam-Lào là tài sản vô giá

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Đặng Đình Quý, có những nhân tố đan xen lợi ích lẫn nhau giữa Lào và Việt Nam không thể bỏ được nhau.

Quan hệ gần gũi Việt Nam-Lào là tài sản vô giá

Quan hệ gần gũi Việt Nam-Lào là tài sản vô giá

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Đặng Đình Quý, có những nhân tố đan xen lợi ích lẫn nhau giữa Lào và Việt Nam không thể bỏ được nhau.

Kế thừa truyền thống và đổi mới tư duy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
Kế thừa truyền thống và đổi mới tư duy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN - Theo Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, quan hệ Việt - Lào cần phải được tiếp tục củng cố và phát triển trong tình hình mới với những biện pháp mới.

Kế thừa truyền thống và đổi mới tư duy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Kế thừa truyền thống và đổi mới tư duy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN - Theo Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, quan hệ Việt - Lào cần phải được tiếp tục củng cố và phát triển trong tình hình mới với những biện pháp mới.

Khai mạc triển lãm về quan hệ Việt Nam – Lào ở Vientiane
Khai mạc triển lãm về quan hệ Việt Nam – Lào ở Vientiane

VOV.VN - Với hàng trăm bức ảnh, tư liệu và hiện vật quý, triển lãm phản ánh chân thực, khách quan quá trình phát triển lớn mạnh của mối quan hệ Việt Nam – Lào.

Khai mạc triển lãm về quan hệ Việt Nam – Lào ở Vientiane

Khai mạc triển lãm về quan hệ Việt Nam – Lào ở Vientiane

VOV.VN - Với hàng trăm bức ảnh, tư liệu và hiện vật quý, triển lãm phản ánh chân thực, khách quan quá trình phát triển lớn mạnh của mối quan hệ Việt Nam – Lào.

Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

VOV.VN - Lễ kỷ niệm là sự khẳng định vững chắc về sự gắn kết của truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

VOV.VN - Lễ kỷ niệm là sự khẳng định vững chắc về sự gắn kết của truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào

VOV.VN - Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, nhân dân Việt Nam củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với Lào.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào

VOV.VN - Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, nhân dân Việt Nam củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với Lào.

Truyền tiếp thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào
Truyền tiếp thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

VOV.VN - Tiếp Chủ tịch QH Pany Yathotou, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên đẩy mạnh tuyên truyền cho thế hệ trẻ 2 nước về mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Truyền tiếp thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

Truyền tiếp thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

VOV.VN - Tiếp Chủ tịch QH Pany Yathotou, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên đẩy mạnh tuyên truyền cho thế hệ trẻ 2 nước về mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào là tài sản chung vô giá
Đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào là tài sản chung vô giá

VOV.VN - Các Lãnh đạo cấp cao Lào khẳng định, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước.

Đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào là tài sản chung vô giá

Đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào là tài sản chung vô giá

VOV.VN - Các Lãnh đạo cấp cao Lào khẳng định, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước.