Từ khóa tìm kiếm: quan hệ thương mại Việt Nam-Nigieria

Ông Vương Đình Huệ: Cần thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam với Nigeria
Ông Vương Đình Huệ: Cần thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam với Nigeria

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị Hiệp doanh nghiệp Nigeria-Việt Nam phối hợp với VCCI thúc đẩy thương mại với Nigeria nói riêng và khu vực Tây Phi nói chung. 

Ông Vương Đình Huệ: Cần thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam với Nigeria

Ông Vương Đình Huệ: Cần thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam với Nigeria

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị Hiệp doanh nghiệp Nigeria-Việt Nam phối hợp với VCCI thúc đẩy thương mại với Nigeria nói riêng và khu vực Tây Phi nói chung.