Từ khóa tìm kiếm: quan hệ Việt Nam-Venezuela

Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Venezuela lần 8
Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Venezuela lần 8

Hai Thứ trưởng nhất trí hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để duy trì đà phát triển của quan hệ đối tác toàn diện, trong đó có việc thúc đẩy triển khai cơ chế Ủy ban liên Chính phủ...

Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Venezuela lần 8

Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Venezuela lần 8

Hai Thứ trưởng nhất trí hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để duy trì đà phát triển của quan hệ đối tác toàn diện, trong đó có việc thúc đẩy triển khai cơ chế Ủy ban liên Chính phủ...

Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Venezuela
Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Venezuela

VOV.VN - Việt Nam và Venezuela đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao.

Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Venezuela

Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Venezuela

VOV.VN - Việt Nam và Venezuela đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao.