Từ khóa tìm kiếm: quản lý nhân khẩu

Đề nghị cho phép duy trì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến hết tháng 12/2022
Đề nghị cho phép duy trì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến hết tháng 12/2022

VOV.VN - Các đại biểu đề nghị vẫn cho phép duy trì giá trị của sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến hết 31/12/2022.

Đề nghị cho phép duy trì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến hết tháng 12/2022

Đề nghị cho phép duy trì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến hết tháng 12/2022

VOV.VN - Các đại biểu đề nghị vẫn cho phép duy trì giá trị của sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến hết 31/12/2022.

Trung Quốc siết chặt quản lý nhân khẩu để chống khủng bố
Trung Quốc siết chặt quản lý nhân khẩu để chống khủng bố

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc ra chỉ thị tăng cường chống khủng bố sau khi vụ thảm sát ở Paris, coi quản lý nhân khẩu là công cụ quan trọng.

Trung Quốc siết chặt quản lý nhân khẩu để chống khủng bố

Trung Quốc siết chặt quản lý nhân khẩu để chống khủng bố

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc ra chỉ thị tăng cường chống khủng bố sau khi vụ thảm sát ở Paris, coi quản lý nhân khẩu là công cụ quan trọng.

Nên tạm dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số để tránh lãng phí?
Nên tạm dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số để tránh lãng phí?

VOV.VN - Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội đã có văn bản đề nghị tạm dừng thí điểm CMND 12 số đợi Luật thẻ căn cước công dân.

Nên tạm dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số để tránh lãng phí?

Nên tạm dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số để tránh lãng phí?

VOV.VN - Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội đã có văn bản đề nghị tạm dừng thí điểm CMND 12 số đợi Luật thẻ căn cước công dân.