Từ khóa tìm kiếm: quản lý sau cai

Đổi mới công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai
Đổi mới công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

VOV.VN -Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy đã được tiến hành một cách nghiêm túc, kịp thời 

Đổi mới công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

Đổi mới công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

VOV.VN -Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy đã được tiến hành một cách nghiêm túc, kịp thời 

Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý có nhiệm vụ và quyền hạn gì?
Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

VOV.VN - Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý được quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV.

Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

VOV.VN - Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý được quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV.

Khó khăn trong quản lý, giáo dục người nghiện tại cộng đồng
Khó khăn trong quản lý, giáo dục người nghiện tại cộng đồng

VOV.VN -Tỉnh Đồng Tháp thực hiện thí điểm quản lý người nghiện tại cộng đồng dân cư, tuy nhiên bước đầu triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Khó khăn trong quản lý, giáo dục người nghiện tại cộng đồng

Khó khăn trong quản lý, giáo dục người nghiện tại cộng đồng

VOV.VN -Tỉnh Đồng Tháp thực hiện thí điểm quản lý người nghiện tại cộng đồng dân cư, tuy nhiên bước đầu triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn.