Từ khóa tìm kiếm: Quán quân

Sau “The Remix“, Giang Hồng Ngọc tăng tốc ra album mới
Sau “The Remix“, Giang Hồng Ngọc tăng tốc ra album mới

VOV.VN - Ngay sau khi chương trình "The Remix" kết thúc, Giang Hồng Ngọc đã ngay lập tức bắt tay vào hoàn thiện những khâu cuối của album “All The Love”.

Sau “The Remix“, Giang Hồng Ngọc tăng tốc ra album mới

Sau “The Remix“, Giang Hồng Ngọc tăng tốc ra album mới

VOV.VN - Ngay sau khi chương trình "The Remix" kết thúc, Giang Hồng Ngọc đã ngay lập tức bắt tay vào hoàn thiện những khâu cuối của album “All The Love”.