Từ khóa tìm kiếm: quay lại bình thường

Dân Mỹ: Cần ít nhất 6 tháng để quay lại bình thường sau Covid-19
Dân Mỹ: Cần ít nhất 6 tháng để quay lại bình thường sau Covid-19

VOV.VN - Kết quả cuộc khảo sát mới đây cho thấy đa số người dân Mỹ cho rằng sẽ mất ít nhất 6 tháng để trở lại các hoạt động bình thường sau đại dịch Covid-19.

Dân Mỹ: Cần ít nhất 6 tháng để quay lại bình thường sau Covid-19

Dân Mỹ: Cần ít nhất 6 tháng để quay lại bình thường sau Covid-19

VOV.VN - Kết quả cuộc khảo sát mới đây cho thấy đa số người dân Mỹ cho rằng sẽ mất ít nhất 6 tháng để trở lại các hoạt động bình thường sau đại dịch Covid-19.