Từ khóa tìm kiếm: quy chế quản lý quy hoạch

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng
Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng công trình cao tầng.

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng công trình cao tầng.