Từ khóa tìm kiếm: quy định bất cập

Làm rõ nguyên nhân chỉ định thầu tại các dự án đầu tư
Làm rõ nguyên nhân chỉ định thầu tại các dự án đầu tư

Sự không thống nhất giữa các quy định đã dẫn đến tình trạng không thực hiện đấu giá, đấu thầu dự án đầu tư có gắn với quyềt sử dụng đất.

Làm rõ nguyên nhân chỉ định thầu tại các dự án đầu tư

Làm rõ nguyên nhân chỉ định thầu tại các dự án đầu tư

Sự không thống nhất giữa các quy định đã dẫn đến tình trạng không thực hiện đấu giá, đấu thầu dự án đầu tư có gắn với quyềt sử dụng đất.

Hàng trăm container điều bị ách tắc vì quy định hải quan
Hàng trăm container điều bị ách tắc vì quy định hải quan

VOV.VN - Quy định mới đang tạo ra việc vận chuyển lòng vòng, gây lãng phí thời gian và các chi phí liên quan cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu điều.

Hàng trăm container điều bị ách tắc vì quy định hải quan

Hàng trăm container điều bị ách tắc vì quy định hải quan

VOV.VN - Quy định mới đang tạo ra việc vận chuyển lòng vòng, gây lãng phí thời gian và các chi phí liên quan cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu điều.

Khai thác cát sỏi trái phép: Thất thu ngân sách do quản lý bất cập
Khai thác cát sỏi trái phép: Thất thu ngân sách do quản lý bất cập

VOV.VN - Khai thác khoáng sản nhỏ lẻ nằm ngoài quy định đang khiến nguồn tài nguyên bị tổn thất lớn khiến nhà nước mất đi nguồn thu ngân sách.

Khai thác cát sỏi trái phép: Thất thu ngân sách do quản lý bất cập

Khai thác cát sỏi trái phép: Thất thu ngân sách do quản lý bất cập

VOV.VN - Khai thác khoáng sản nhỏ lẻ nằm ngoài quy định đang khiến nguồn tài nguyên bị tổn thất lớn khiến nhà nước mất đi nguồn thu ngân sách.