Từ khóa tìm kiếm: quy định hoàn thuế

Hoàn thuế, sẽ không có thời gian cố định mà lúc nào cũng được

VOV.VN - Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đảm bảo yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Từ 2/6, hoàn thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc

VOV.VN -Theo quy định mới, từ hôm nay (2/6), thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả.

TP HCM tính chuyện thu thuế bán hàng trên Facebook

Một phần các website bán hàng trên facebook đã hoạt động ổn định nhưng việc thu thuế rất kém, đặc biệt là hoạt động bán hàng qua Facebook. 

Doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm sẽ kiểm tra trước, hoàn thuế sau

VOV.VN -Bộ Tài chính vừa chính thức có hướng dẫn về việc quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng...

Bộ Tài chính cam kết sửa quy định hoàn thuế trước 15/3/2016

VOV.VN - Bộ Tài chính khẳng định, việc chậm hoàn thuế cho doanh nghiệp có phần lỗi do chính sách, nên Bộ cam kết sửa chính sách này trước 15/3/2016.