Từ khóa tìm kiếm: quy định mới cấp phép xây dựng

Hà Nội áp dụng quy định mới về cấp phép xây dựng

Từ ngày 4/7, Hà Nội chính thức áp dụng những quy định mới về cấp phép xây dựng.