Từ khóa tìm kiếm: quy hoạch phát triển các dự án điện mặt trời

Đầu tư vào điện mặt trời: Sẽ áp dụng phương án 1 giá điện?
Đầu tư vào điện mặt trời: Sẽ áp dụng phương án 1 giá điện?

VOV.VN- Bộ Công Thương kiến nghị giá điện áp dụng trên cả nước với tổng công suất bổ sung quy hoạch phát triển các dự án điện mặt trời mới đến 2020 là 6.300 MW.

Đầu tư vào điện mặt trời: Sẽ áp dụng phương án 1 giá điện?

Đầu tư vào điện mặt trời: Sẽ áp dụng phương án 1 giá điện?

VOV.VN- Bộ Công Thương kiến nghị giá điện áp dụng trên cả nước với tổng công suất bổ sung quy hoạch phát triển các dự án điện mặt trời mới đến 2020 là 6.300 MW.