Từ khóa tìm kiếm: quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp

Nông nghiệp chuỗi giá trị kinh tế cao - hướng đi bền vững ở Lai Châu
Nông nghiệp chuỗi giá trị kinh tế cao - hướng đi bền vững ở Lai Châu

VOV.VN - Nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên làm giàu.

Nông nghiệp chuỗi giá trị kinh tế cao - hướng đi bền vững ở Lai Châu

Nông nghiệp chuỗi giá trị kinh tế cao - hướng đi bền vững ở Lai Châu

VOV.VN - Nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên làm giàu.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Lai Châu
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính đề nghị Lai Châu tiếp tục phát huy lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Lai Châu

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính đề nghị Lai Châu tiếp tục phát huy lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao