Từ khóa tìm kiếm: quy mô GDP

Gần 2 triệu hộ kinh doanh thuộc diện “chưa được quan sát”
Gần 2 triệu hộ kinh doanh thuộc diện “chưa được quan sát”

VOV.VN - Thống kê khu vực kinh tế "chưa được quan sát" là cần thiết để đánh giá những đóng góp bất cập - hạn chế trong quá trình phát triển các mô hình kinh tế.

Gần 2 triệu hộ kinh doanh thuộc diện “chưa được quan sát”

Gần 2 triệu hộ kinh doanh thuộc diện “chưa được quan sát”

VOV.VN - Thống kê khu vực kinh tế "chưa được quan sát" là cần thiết để đánh giá những đóng góp bất cập - hạn chế trong quá trình phát triển các mô hình kinh tế.

76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP
76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP

VOV.VN - Tổng cục Thống kê cho biết, 76.000 doanh nghiệp đã được bổ sung trong lần đánh giá lại quy mô GDP lần này.

76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP

76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP

VOV.VN - Tổng cục Thống kê cho biết, 76.000 doanh nghiệp đã được bổ sung trong lần đánh giá lại quy mô GDP lần này.

​Đánh giá lại quy mô GDP để tính đúng, tính đủ theo chuẩn quốc tế?
​Đánh giá lại quy mô GDP để tính đúng, tính đủ theo chuẩn quốc tế?

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê khẳng định: Đánh giá lại quy mô GDP là cần thiết, nhưng không phải là cách tính mới, nhằm tính đúng, tính đủ...

​Đánh giá lại quy mô GDP để tính đúng, tính đủ theo chuẩn quốc tế?

​Đánh giá lại quy mô GDP để tính đúng, tính đủ theo chuẩn quốc tế?

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê khẳng định: Đánh giá lại quy mô GDP là cần thiết, nhưng không phải là cách tính mới, nhằm tính đúng, tính đủ...

Thủ tướng Chính phủ: Quy mô nền kinh tế tăng, tỷ lệ nợ công/GDP giảm
Thủ tướng Chính phủ: Quy mô nền kinh tế tăng, tỷ lệ nợ công/GDP giảm

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dự kiến quy mô GDP sẽ đạt trên 7 triệu tỷ đồng, với tăng trưởng 6,7% và hơn thế nữa...

Thủ tướng Chính phủ: Quy mô nền kinh tế tăng, tỷ lệ nợ công/GDP giảm

Thủ tướng Chính phủ: Quy mô nền kinh tế tăng, tỷ lệ nợ công/GDP giảm

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dự kiến quy mô GDP sẽ đạt trên 7 triệu tỷ đồng, với tăng trưởng 6,7% và hơn thế nữa...