Từ khóa tìm kiếm: quy tập liệt sĩ

Quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào
Quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

VOV.VN - 13 hài cốt liệt sĩ tìm được lần này được xác định là của một đơn vị quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở Lào.

Quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

VOV.VN - 13 hài cốt liệt sĩ tìm được lần này được xác định là của một đơn vị quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở Lào.