Từ khóa tìm kiếm: quy trình thủ tục

Ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu QH
Ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu QH

VOV.VN - Ngày 18/3/2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu QH

Ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu QH

VOV.VN - Ngày 18/3/2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Gỡ khó cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay
Gỡ khó cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay

VOV.VN - Doanh nghiệp hiện vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng do quy trình thủ tục, tài sản thế chấp...

Gỡ khó cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay

Gỡ khó cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay

VOV.VN - Doanh nghiệp hiện vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng do quy trình thủ tục, tài sản thế chấp...

Bị áp “luồng vàng” làm chậm thời gian thông quan hàng hóa
Bị áp “luồng vàng” làm chậm thời gian thông quan hàng hóa

VOV.VN - Tỷ lệ doanh nghiệp bị áp vào luồng vàng hiện nay còn cao, làm chậm thời gian thông quan hàng hóa, hạn chế sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bị áp “luồng vàng” làm chậm thời gian thông quan hàng hóa

Bị áp “luồng vàng” làm chậm thời gian thông quan hàng hóa

VOV.VN - Tỷ lệ doanh nghiệp bị áp vào luồng vàng hiện nay còn cao, làm chậm thời gian thông quan hàng hóa, hạn chế sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

TP HCM tạo “cơ chế mở” phát triển nhà ở xã hội
TP HCM tạo “cơ chế mở” phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Chính quyền thành phố sẽ có những giải pháp linh hoạt, đồng hành cùng doanh nghiệp tạo lập đầu mối giải quyết nhanh thủ tục đầu tư.

TP HCM tạo “cơ chế mở” phát triển nhà ở xã hội

TP HCM tạo “cơ chế mở” phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Chính quyền thành phố sẽ có những giải pháp linh hoạt, đồng hành cùng doanh nghiệp tạo lập đầu mối giải quyết nhanh thủ tục đầu tư.

Lúng túng trong xử lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng
Lúng túng trong xử lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng

VOV.VN - Biện pháp xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ chưa được thực hiện hiệu quả do các quy định tự xử lý còn nhiều rào cản, vướng mắc…

Lúng túng trong xử lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng

Lúng túng trong xử lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng

VOV.VN - Biện pháp xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ chưa được thực hiện hiệu quả do các quy định tự xử lý còn nhiều rào cản, vướng mắc…

Bộ Công Thương đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính
Bộ Công Thương đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính

VOV.VN - Các doanh nghiệp vẫn mong muốn công tác cải cách thủ tục hành chính ngành công thương đơn giản, minh bạch và hiện đại hóa và chuẩn hóa.

Bộ Công Thương đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Bộ Công Thương đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính

VOV.VN - Các doanh nghiệp vẫn mong muốn công tác cải cách thủ tục hành chính ngành công thương đơn giản, minh bạch và hiện đại hóa và chuẩn hóa.