Từ khóa tìm kiếm: quyền lợi BHXH

Lương hưu và BHYT - Chỗ dựa tài chính lúc tuổi già
Lương hưu và BHYT - Chỗ dựa tài chính lúc tuổi già

VOV.VN - Đây là một trong những thông điệp mà BHXH muốn nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Lương hưu và BHYT - Chỗ dựa tài chính lúc tuổi già

Lương hưu và BHYT - Chỗ dựa tài chính lúc tuổi già

VOV.VN - Đây là một trong những thông điệp mà BHXH muốn nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Nhiều doanh nghiệp ở Đắk Nông nợ đọng bảo hiểm hàng chục tỷ đồng
Nhiều doanh nghiệp ở Đắk Nông nợ đọng bảo hiểm hàng chục tỷ đồng

VOV.VN -Nhiều doanh nghiệp, trong đó có cả những đơn vị làm ăn có lãi, chây ỳ, để nợ đọng kéo dài với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp ở Đắk Nông nợ đọng bảo hiểm hàng chục tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp ở Đắk Nông nợ đọng bảo hiểm hàng chục tỷ đồng

VOV.VN -Nhiều doanh nghiệp, trong đó có cả những đơn vị làm ăn có lãi, chây ỳ, để nợ đọng kéo dài với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Người lao động và chủ DN thỏa thuận trốn đóng BHXH
Người lao động và chủ DN thỏa thuận trốn đóng BHXH

VOV.VN -Vẫn còn tình trạng chủ doanh nghiệp và người lao động thoả thuận với nhau việc không đóng BHXH trong hợp đồng lao động. 

Người lao động và chủ DN thỏa thuận trốn đóng BHXH

Người lao động và chủ DN thỏa thuận trốn đóng BHXH

VOV.VN -Vẫn còn tình trạng chủ doanh nghiệp và người lao động thoả thuận với nhau việc không đóng BHXH trong hợp đồng lao động. 

Lĩnh BHXH một lần xong nhiều người lại muốn nộp lại
Lĩnh BHXH một lần xong nhiều người lại muốn nộp lại

VOV.VN - Nhiều người đã xin hưởng chế độ BHXH một lần muốn xin nộp lại, tiếp tục tham gia BHXH cho số năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

Lĩnh BHXH một lần xong nhiều người lại muốn nộp lại

Lĩnh BHXH một lần xong nhiều người lại muốn nộp lại

VOV.VN - Nhiều người đã xin hưởng chế độ BHXH một lần muốn xin nộp lại, tiếp tục tham gia BHXH cho số năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động từ 1/1/2019
Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động từ 1/1/2019

VOV.VN -Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động, người sử dụng lao động năm 2019 người lao động cần biết.

Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động từ 1/1/2019

Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động từ 1/1/2019

VOV.VN -Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động, người sử dụng lao động năm 2019 người lao động cần biết.