Từ khóa tìm kiếm: rào cản kinh doanh

Cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn chưa mạnh mẽ, quyết liệt
Cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn chưa mạnh mẽ, quyết liệt

VOV.VN - Trưởng ban Pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn cho rằng, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn chưa mạnh mẽ, quyết liệt.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn chưa mạnh mẽ, quyết liệt

Cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn chưa mạnh mẽ, quyết liệt

VOV.VN - Trưởng ban Pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn cho rằng, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn chưa mạnh mẽ, quyết liệt.

Giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp

VOV.VN - Trong năm 2019, các doanh nghiệp mong muốn có được môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển lớn mạnh. 

Giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp

VOV.VN - Trong năm 2019, các doanh nghiệp mong muốn có được môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển lớn mạnh. 

Giúp doanh nghiệp “dễ thở” là tháo gỡ điểm nghẽn đối với tăng trưởng
Giúp doanh nghiệp “dễ thở” là tháo gỡ điểm nghẽn đối với tăng trưởng

VOV.VN - Trưởng Ban Pháp chế của VCCI cho rằng, hiện vẫn còn nhiều điểm nghẽn đối với tăng trưởng, điển hình là rào cản kinh doanh, chi phí doanh nghiệp...

Giúp doanh nghiệp “dễ thở” là tháo gỡ điểm nghẽn đối với tăng trưởng

Giúp doanh nghiệp “dễ thở” là tháo gỡ điểm nghẽn đối với tăng trưởng

VOV.VN - Trưởng Ban Pháp chế của VCCI cho rằng, hiện vẫn còn nhiều điểm nghẽn đối với tăng trưởng, điển hình là rào cản kinh doanh, chi phí doanh nghiệp...

Nhiều quy định của Bộ Công Thương vẫn gây khó doanh nghiệp
Nhiều quy định của Bộ Công Thương vẫn gây khó doanh nghiệp

VOV.VN-Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 19/2016 của Chính phủ vẫn chậm chuyển biến, nhiều rào cản khiến doanh nghiệp bức xúc.

Nhiều quy định của Bộ Công Thương vẫn gây khó doanh nghiệp

Nhiều quy định của Bộ Công Thương vẫn gây khó doanh nghiệp

VOV.VN-Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 19/2016 của Chính phủ vẫn chậm chuyển biến, nhiều rào cản khiến doanh nghiệp bức xúc.