Từ khóa tìm kiếm: rau an toan

Phát triển kinh tế tập thể mang lại hiệu quả cao ở Đà Nẵng
Phát triển kinh tế tập thể mang lại hiệu quả cao ở Đà Nẵng

VOV.VN - TP. Đà Nẵng có 119 Hợp tác xã với gần 9500 thành viên tham gia. Mô hình kinh tế tập thể, HTX đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế địa phương. 

Phát triển kinh tế tập thể mang lại hiệu quả cao ở Đà Nẵng

Phát triển kinh tế tập thể mang lại hiệu quả cao ở Đà Nẵng

VOV.VN - TP. Đà Nẵng có 119 Hợp tác xã với gần 9500 thành viên tham gia. Mô hình kinh tế tập thể, HTX đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế địa phương. 

Nông nghiệp công nghệ cao giúp nông dân Quảng Ninh “đổi đời”
Nông nghiệp công nghệ cao giúp nông dân Quảng Ninh “đổi đời”

VOV.VN - Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp là hướng đi mới giúp nông dân Quảng Ninh có được nguồn thu nhập cao, ổn định...

Nông nghiệp công nghệ cao giúp nông dân Quảng Ninh “đổi đời”

Nông nghiệp công nghệ cao giúp nông dân Quảng Ninh “đổi đời”

VOV.VN - Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp là hướng đi mới giúp nông dân Quảng Ninh có được nguồn thu nhập cao, ổn định...

Mộc Châu, Sơn La phát triển mạnh mô hình hoa, rau an toàn
Mộc Châu, Sơn La phát triển mạnh mô hình hoa, rau an toàn

VOV.VN - Mộc Châu, Sơn La phát triển mạnh mô hình hoa, rau an toàn kết hợp với du lịch, góp phần mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.

Mộc Châu, Sơn La phát triển mạnh mô hình hoa, rau an toàn

Mộc Châu, Sơn La phát triển mạnh mô hình hoa, rau an toàn

VOV.VN - Mộc Châu, Sơn La phát triển mạnh mô hình hoa, rau an toàn kết hợp với du lịch, góp phần mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.

Rau an toàn tại Thanh Hóa đang gặp khó ở đầu ra
Rau an toàn tại Thanh Hóa đang gặp khó ở đầu ra

VOV.VN -Tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2020 có hơn 3.000 ha sản xuất rau an toàn. Nếu không giải quyết tốt bài toán đầu ra, mục tiêu này sẽ khó hoàn thành.

Rau an toàn tại Thanh Hóa đang gặp khó ở đầu ra

Rau an toàn tại Thanh Hóa đang gặp khó ở đầu ra

VOV.VN -Tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2020 có hơn 3.000 ha sản xuất rau an toàn. Nếu không giải quyết tốt bài toán đầu ra, mục tiêu này sẽ khó hoàn thành.

Nữ “Giám đốc nông dân” giúp nông dân làm nông nghiệp sạch
Nữ “Giám đốc nông dân” giúp nông dân làm nông nghiệp sạch

VOV.VN - Với mục tiêu giúp nông dân sống tốt bằng nông sản quê hương, chị Lê Thị Thà, HTX Dịch vụ NN chất lượng cao Hoa Phong đang hiện thực hóa điều đó. 

Nữ “Giám đốc nông dân” giúp nông dân làm nông nghiệp sạch

Nữ “Giám đốc nông dân” giúp nông dân làm nông nghiệp sạch

VOV.VN - Với mục tiêu giúp nông dân sống tốt bằng nông sản quê hương, chị Lê Thị Thà, HTX Dịch vụ NN chất lượng cao Hoa Phong đang hiện thực hóa điều đó. 

Thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ mô hình rau an toàn
Thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ mô hình rau an toàn

VOV.VN - Với diện tích trồng rau hơn 1 ha, anh Nguyễn Văn Tuyền ở xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thu lãi hàng trăm triệu mỗi năm...

Thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ mô hình rau an toàn

Thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ mô hình rau an toàn

VOV.VN - Với diện tích trồng rau hơn 1 ha, anh Nguyễn Văn Tuyền ở xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thu lãi hàng trăm triệu mỗi năm...

Hiến kế hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
Hiến kế hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

VOV.VN - Hiện cả nước có khoảng 49.600 doanh nghiệp (8%) đầu tư vào nông nghiệp, trong đó, vốn đầu tư vào nông nghiệp chỉ chiếm 8% - 10%.

Hiến kế hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Hiến kế hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

VOV.VN - Hiện cả nước có khoảng 49.600 doanh nghiệp (8%) đầu tư vào nông nghiệp, trong đó, vốn đầu tư vào nông nghiệp chỉ chiếm 8% - 10%.

Thủ tướng thăm mô hình sản xuất rau an toàn tại Lâm Đồng
Thủ tướng thăm mô hình sản xuất rau an toàn tại Lâm Đồng

VOV.VN - Đây là hoạt động thực tế trước khi Thủ tướng chủ trì Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn sáng mai (30/7).

Thủ tướng thăm mô hình sản xuất rau an toàn tại Lâm Đồng

Thủ tướng thăm mô hình sản xuất rau an toàn tại Lâm Đồng

VOV.VN - Đây là hoạt động thực tế trước khi Thủ tướng chủ trì Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn sáng mai (30/7).

Chuyển đất rừng sang làm rau VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao
Chuyển đất rừng sang làm rau VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao

VOV.VN - Ông Dân đã thực hiện thành công mô hình chuyển đổi nhiều ha rừng sang trồng rau công nghệ cao, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chuyển đất rừng sang làm rau VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao

Chuyển đất rừng sang làm rau VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao

VOV.VN - Ông Dân đã thực hiện thành công mô hình chuyển đổi nhiều ha rừng sang trồng rau công nghệ cao, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trồng rau sạch VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao
Trồng rau sạch VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao

VOV.VN - Đề án đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Trồng rau sạch VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao

Trồng rau sạch VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao

VOV.VN - Đề án đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả bước đầu.