Từ khóa tìm kiếm: rét lạnh mùa đông

Ảnh: Người Hà Nội cảm nhận rõ không khí lạnh mùa đông
Ảnh: Người Hà Nội cảm nhận rõ không khí lạnh mùa đông

VOV.VN - Thời tiết Hà Nội sáng sớm nay lạnh sâu, người ra đường cảm nhận rõ cái rét thực sự của mùa đông.

Ảnh: Người Hà Nội cảm nhận rõ không khí lạnh mùa đông

Ảnh: Người Hà Nội cảm nhận rõ không khí lạnh mùa đông

VOV.VN - Thời tiết Hà Nội sáng sớm nay lạnh sâu, người ra đường cảm nhận rõ cái rét thực sự của mùa đông.