Từ khóa tìm kiếm: Rơ Chăm Phiang

NSND Rơ Chăm Phiang: "Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn trở thành ca sỹ"
NSND Rơ Chăm Phiang: "Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn trở thành ca sỹ"

VOV.VN - NSND Rơ Chăm Phiang muốn thực hiện liveshow đánh dấu sự nghiệp ca hát của mình sau 40 năm ca hát.

NSND Rơ Chăm Phiang: "Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn trở thành ca sỹ"

NSND Rơ Chăm Phiang: "Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn trở thành ca sỹ"

VOV.VN - NSND Rơ Chăm Phiang muốn thực hiện liveshow đánh dấu sự nghiệp ca hát của mình sau 40 năm ca hát.