Từ khóa tìm kiếm: robot cho ăn

Robot cho ăn - Công nghệ mới hỗ trợ cho người bệnh
Robot cho ăn - Công nghệ mới hỗ trợ cho người bệnh

VOV.VN - Trong tương lai, những người già hay những người bệnh không thể tự ăn được sẽ được robot cho ăn mà không cần đến sự hỗ trợ của người khác.

Robot cho ăn - Công nghệ mới hỗ trợ cho người bệnh

Robot cho ăn - Công nghệ mới hỗ trợ cho người bệnh

VOV.VN - Trong tương lai, những người già hay những người bệnh không thể tự ăn được sẽ được robot cho ăn mà không cần đến sự hỗ trợ của người khác.