Từ khóa tìm kiếm: robot việc nhà

5 robot phụ giúp công việc nhà
5 robot phụ giúp công việc nhà

VOV.VN - Đây là 5 phát minh giúp đơn giản hóa cuộc sống và giúp bạn tiết kiệm thời gian xử lí một số việc hàng ngày trong gia đình.

5 robot phụ giúp công việc nhà

5 robot phụ giúp công việc nhà

VOV.VN - Đây là 5 phát minh giúp đơn giản hóa cuộc sống và giúp bạn tiết kiệm thời gian xử lí một số việc hàng ngày trong gia đình.